Događaji

U Goga joga studiju se održavaju psihološke radionice kao i radionice iz oblasti joge. Do sada su održane sledeće radionice:

  • Kako ovladati Ok komunikacijom? (Dragana Jovanović Boka)
  • Prevencija stresa,  izvori stresa i način prevladavanja (Dragana Jovanović Boka)
  • Emocionalna inteligencija i prepoznavanje emocionalnog odgovora (Dragana Jovanović Boka)
  • Jogom protiv stresa (Milan i Olivera Bošković)
  • Hrana i začini (Dragana Bojanić)

Predavači

  • Dragana Jovanović Boka, psihoterapeut, life coach i predavač na institutu “Psihopolis” u Novom Sadu.
  • Milan i Olivera Bošković, učitelji joge Biharske škole.
  • Dragana Bojanić, inžinjer tehnologije prerade hrane.