Posts by «vedran»


Šta je mantra ?

Mantra je vibracija, zvučna forma dužine od jednog sloga do čitave pesme.  Sam zvuk ima učinak na materiju, svesnost. Mantra je , takođe, oruđe kojim se oslobađamo negativnih opsesivnih tendencija.  Man– koren iz sanskritske reči manas što znači um.  Tra– koren iz sanskritske reči trajate što znači osloboditi Ponavljanjem mantre stvara se određena vibracija u […]
by vedran / February 10, 2017 /In Joga, Uncategorized