Šta je mantra ?

Mantra – značenje reči

Mantra je vibracija, zvučna forma dužine od jednog sloga do čitave pesme.  Sam zvuk ima učinak na materiju, svesnost. Mantra je , takođe, oruđe kojim se oslobađamo negativnih opsesivnih tendencija. 
Man– koren iz sanskritske reči manas što znači um. 
Tra– koren iz sanskritske reči trajate što znači osloboditi

Ponavljanjem mantre stvara se određena vibracija u umu koja se prenosi na telo.  Jogini su otkrili da svaki organ vibrira na tačno određen način i da je svaka bolest usko povezana sa nepravilnom vibracijom nekog organa. Shvatili su kako da leče bolest, a to je da organ vrate u svoju  preirodnu vibraciju. Svaki organ ima svoju mantru kao i svaka čakra.

Na početku i na kraju svakog časa joge, po tradiciji, se peva mantra OM, koja pomaže vežbačima da spuste frekvenciju moždanih valova i tako umire nervni sistem.

Šta je mantra Om?

OM mantra je najpoznatija univerzalna mantra koju preporučuju Yoga Sutre i Mandukya Upanishad. Mantra OM se ne spominje direktno u Rig Vedi, verovatno iz razloga što je ova mantra smatrana suviše svetom da bi bila napisana.

OM je prvobitan zvuk koji se čuo u trenutku nastanka svemira, izvor cele kreacije.  U knjizi  “Yoga psychology”  od Swami Abhedanande u šestom poglavlju nalazimo vrlo interesantno objašnjenje mantre OM koje sledi u nastavku..

U dvadeset sedmom aforizmu Patandjalijeve joga sutre piše:
“Manifestacija Njega samog je reč Om”.

“Ovo  je tajna misterioznog sloga, koji postoji oduvek.  Predstavlja svetog Duha izvora svih znanja. Kao što sve imenujemo, taki Išvaru ili Vrhovnog vladara univerzuma možemo izraziti mističnim slogom. Ako ste čitali komentare ovog aforizma sigurno ste primetili da su reč i misao u korelaciji.

Sve reči koje izgovorimo imaju značenje koje odgovara određenoj ideji ili misli. Naravno, na različitim jezicima reči se različito izgovaraju, ali ta različitost se ogleda samo u izgovoru. Reči predstavljaju misli i ideje koje se nalaze u našem umu.Na primer reč sto. Na različitim jezicima ova reč se izgovara na različite načine, ali svakom od tih reči se izražava misao o stolu.  Reč voda na francuskom se kaže eau, na nemačkom vasser, na italijanskom aqua, i na drugim jezicima postoje reči koje različito zvuče, ali odgovaraju istoj materiji. Stoga, glasovi nemaju nikakve veze sa mislima i idejama koje se nalaze u našem umu. Ako se setimo odnosa reči i misli,to jest da je reč samo spoljašnja manifestacija misli koja je u našem umu, u velikoj meri ćemo razumeti značenje iz četvrtog jevanđelja gde se kaže: ” U početku bi Reč…”